VIETV IS THE LARGEST VIETNAMESE TELEVISION NETWORK WITH THE MOST AFFILIATES IN THE UNITED STATES
Top News
Di Trú & Nhập Tịch - P2 - November 12, 2018
Là một trong những chương trình hỏi đáp trực tiếp được sự quan tâm đông đảo nhất của khán giả VIETV. Khán giả từ khắp nơi có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi và nêu lên những thắc mắc của mình về luật Di trú, vấn đề Nhập tịch và Visa. Di Trú & Nhập Tịch do luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn với trên 20 năm kinh nghiệm phụ trách được phát hình trực tiếp vào 6 giờ chiều (CST) thứ Hai hàng tuần.
Published 13 Nov, 2018
TV SHOWS
«»
Total Visitors: 18025Today Visitors: 10581