VIETV IS THE LARGEST VIETNAMESE TELEVISION NETWORK WITH THE MOST AFFILIATES IN THE UNITED STATES
Top News
Hashtag - Show 5 - Thời Trang - P1
Hashtag là chương trình talk show vui nhộn hài hước bàn luận về những đề tài được đang được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội facebook, Twitter, Instagram. Mỗi tuần xướng ngôn viên sẽ cùng những khách mời đặc biệt bàn luận về một chủ đề trong cuộc sống hiện tại : gia đình, công việc, những trải nghiệm hoặc những suy nghĩ của riêng cá nhân về những vấn đề thường xảy ra trong đời sống.
Published 11 Jul, 2017
TV SHOWS
«»
Total Visitors: 264151Today Visitors: 4985