VIETV IS THE LARGEST VIETNAMESE TELEVISION NETWORK WITH THE MOST AFFILIATES IN THE UNITED STATES
LIVEVINASHOP HOME SHOPPING
Cloudy Houston, TX
+85°
MOST WATCHED SHOWS
BREAKING NEWS

Tổng thống Ukraine đến thăm Ngũ Giác Đài...

Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko củng cố mối các quan hệ song phương trong một cuộc gặp gỡ tại Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba ngày 20 tháng 6. Ông Mattis bảo đảm với ông Poroshenko rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trước các mối đe dọa đối với chủ quyền, luật pháp quốc tế hoặc trật tự quốc tế.
NEWS

Tổng thống Ukraine đến thăm Ngũ Giác Đài...

Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko củng cố mối các quan hệ song phương trong một cuộc gặp gỡ tại Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba ngày 20 tháng 6. Ông Mattis bảo đảm với ông Poroshenko rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trước các mối đe dọa đối với chủ quyền, luật pháp quốc tế hoặc trật tự quốc tế.
FEATURE EVENT

Tổng thống Ukraine đến thăm Ngũ Giác Đài

Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko củng cố mối các quan hệ song phương trong một cuộc gặp gỡ tại Ngũ Giác Đài ...

Tin tặc Nga tấn công bầu cử ở 21 tiểu bang

Tin tặc Nga đã tấn công vào hệ thống bầu cử của 21 tiểu bang Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Một giới chức Bộ Nội ...

Ông Trump có thể không gặp Kim Jong Un

Một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un hiện nay khó xảy ra hơn, so với thời điểm ông Trump nói ông sẵn ...
Total Visitors: 28374708Today Visitors: 4568